|ασβεστοκάμινος|

Fra_trzpx

 lime kiln | ασβεστοκάμινος | four à chaux | kalko